logo


         En | Np

क्षेत्रिय प्राविधिक सहयोग प्रदायक (स्विस विकास सहयोगबाट झो. पु.स. इकाई मार्फत RTAP संचालित छ ।)

 
क्षेत्रिय प्राविधिक सहयोग प्रदायक संस्थाहरु झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रमलाई प्रादेशिक तह तथा स्थानिय तहमा प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्न जिम्मेवार छन् ।
 
पहिले झोलुङ्गे पुल सहयोग इकाईले स्थानिय तहमा सीधै प्राविधिक सहयोग प्रदान गथ्र्यो भने क्षेत्रगत अवधारणाको दोश्रो चरण ( २०१४–२०१९) को कार्यान्वयन पश्चात क्षेत्रिय प्राविधिक सहयोग प्रदायक संस्थाहरु, जसमा गैह्र सरकारी संस्था, नीजि फर्महरु पर्दछन्, मार्पmत संयुक्त प्रयाशमा यी काम र जिम्मेवारी निर्वाह भईरहेको छ । 
 
काम तथा जिम्मेवारीहरुको सहज हस्तान्तरणको सुनिश्चितताकालागि झोलुङ्गे पुल सहयोग इकाईले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई अतिरिक्त क्षमता अभिवृद्धिकालागि क्षेत्रिय प्राविधिक सहयोग प्रदायक संस्थाको कार्यालयमा संगै रहेर सहकारीद्धारा प्र.स. प्रदायकहरुको क्षमता अभिवृद्धि र सहभागितामुलक कायृ अनुगमन अवस्थित गराएको छ । यस प्रक्रिया अन्तर्गत क्षेत्रिय प्राविधिक सहयोग प्रदायक संस्थाका कर्मचारीहरुले  वटा प्रदेश (प्रदेश नं. १, ३, ४, ५, ६ र ) मा अगुवाइ गरिरहेका छन् र उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काम झोलुङ्गे पुल सहयोग इकाईका कर्मचारीहरुले गरिरहेका छन् । वाँकि १ प्रदेश (प्रदेश नं. २) मा चाहिं प्रत्यक्ष प्राविधिक सहयोगकालागि झोलुङ्गे पुल सहयोग इकाईले विशेष फोकस इकाई स्थापना गरेको छ, जुन क्षेत्रिय प्राविधिक सहयोग प्रदायक संस्था सक्षम भएपछि उनीहरुलाई हस्तान्तरण गरिनेछ । 
 
 
क्षेत्रिय प्राविधिक सहयोग प्रदायक अन्तर्गत तल उल्लेखित सस्थाहरु पर्दछन् :
 
१. प्रदेश नं. १ः नर्थ स्टार र मितेरी ज्वाइन्ट भेन्चर
२. प्रदेश नं. ३ः रिमरेक र सितारा कन्सल्टेन्सी प्रा. लि. ज्वाइन्ट भेन्चर
३. प्रदेश नं. ४ः रिमरेक र सितारा कन्सल्टेन्सी प्रा. लि. ज्वाइन्ट भेन्चर
४. प्रदेश नं. ५ः सेवक - नेपाल
५. प्रदेश नं. ६ः सेवक - नेपाल / हुरेंडेक  नेपाल
. प्रदेश नं. ७: सेवक - नेपाल