logo


         En | Np

पालिकाको अभिमुखिकरण

  • ५५% पालिकामा झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत अवधारणा र कार्यक्रमका वारे अभिमुखिकरण भइसकेको छ र वाँकि पालिकाहरुमा पनि अभिमुखिकरण कार्यक्रम गर्ने भई रहेको छ ।